arrangement

Vestfossen kirke

ARRANGEMENTER I

VESTFOSSEN KIRKE

 

Formiddagstreff - fredag 19. jan., 16. feb., 16. mars, 20. april og 18. mai!

Velkommen til alle som har levd en stund. Møtes på kirketorget. Vi

synger, har opplesning, utlodning og andakt. Vi koser oss et par timer med god mat og drikke og hyggelig

sosialt samvær!

Velkommen !

 

Vaffelkafé - vinteren og våren 2018

 

Kirken i Eiker, Røde Kors, NAV, Voksenopplæringen og kommunen fortsetter med

samlingstilbud til våre "nye landsmenn", flyktningguider og eikværinger. Møtesteder og

datoer er som følger:

 

I Vestfossen kirke: 22. februar og 26. april

På Haug Menighetssenter: 15. mars.

 

Velkommen!

Årsmøte i Vestfossen menighet: Søndag 4. mars, rett etter gudstjenestens

slutt.

 

1. Årsberetning (2017)

 

2. Regnskap (2017)

 

3. Saker som ønskes fremmet for behandling, må være menigheten i hende innen

onsdag 28. februar!

 

Enkel bevertning! Velkommen!

Copyright © All Rights Reserved