arrangement

Skjer i uke 38:

Tirsdag 19. sept. kl. 17.30 - 21.00: Møte om revidering av trosopplæringsplaner

Onsdag 20. sept. kl. 12.30 - 17.00: Konfirrmantundervisning

Onsdag 20. sept. kl. 19.00 - 20.30: Foreldremøte - konfirmanter

Torsdag 21. sept. kl. 10.45 - 13.00: Babysang

Torsdag 21. sept. kl. 10.30 - 13.00: ABV-møte

Torsdag 21. sept. kl. 15.00 - 16.00: Dåpssamling

Lørdag 23. sept. kl. 14.00 - 20.00: Pynting i menighetssalen for barnedåp

Søndag 24. sept. kl. 11.00 - 12.15: Gudstjeneste - høsttakkefest m/2 barnedåp og

deltakelse ved Ringerike Mannskor - kirkekaffe

Søndag 24. sept. kl. 19.00 - 21.00: Konsert - Vertavokvartetten

!

 

Vestfossen kirke

ARRANGEMENTER I

VESTFOSSEN KIRKE

 

Formiddagstreff - fredag 20. oktober, kl. 11.00

Velkommen til alle som har levd en stund. Møtes på kirketorget. Vi synger, har opplesning, utlodning og

andakt. Vi koser oss et par timer med god mat og drikke og hyggelig sosialt samvær!

Velkommen!

Vaffelkafé - høsten og vinteren 2017

 

Kirken i Eiker, Røde Kors, NAV, Voksenopplæringen og kommunen fortsetter med

samlingstilbud til våre "nye landsmenn", flyktningguider og eikværinger. Møtesteder og

datoer er som følger:

 

31. august: Vestfossen kirke, kl. 17.30

28. september: Haug menighetssenter, kl. 17.30

26. oktober: Haug menighetssenter, kl. 17.30

30. november: Vestfossen kirke, kl. 17.30

 

Velkommen!

Konsert i Vestfossen kirke, søndag 24. september, kl. 19.00

VERTAVOKONSERT

HØSTSANG, søndag 15. oktober, kl. 18.00, i Vestfossen kirke

Vestfossen kirkelige kulturforum arrangerer musikk- og

sangsammenkomst for ALLE! Blir også orientering

om menighetens nye misjonsprosjekt som ytes til kvinner og barn i

Bangladesh.

Tidligere kretssekretær i KFUK/M, Turid Verrum, orienterer. Kate

Gulbrandsen og Jon Wold vil stå for en del av sanginnslagene. I

tillegg kommer Vestfossen Blandakor. Kort andakt ved sogneprest

Anne-Jorun Bakken. Kveldsmat etter samlingen! Gjerne en

"skjerv i hatten ved utgang". Velkommen!

5. november, kl. 19.00, i Vestfossen kirke:

 

Allehelgenskonsert

Brahms: Ein Deutsches Requiem

Eiker Kammerkor

27. november, i Vestfossen kirke:

Konsert: JULENATT (mer info senere!)

 

 

Copyright © All Rights Reserved