gudstjenester

Vestfossen kirke

GUDSTJENESTER I

VESTFOSSEN KIRKE

Vår neste gudstjeneste:

 

Søndag 28. januar, kl. 11.00

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Tone Bogen

Kirkevert: Tonje Elvekrok

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Ofring: Til Kirkens Nødhjelp

 

VELKOMMEN!

 

Gudstjenester framover: f.o.m. 28. januar t.o.m. 3. juni (2018)

 

 

Søndag 28. januar, kl. 11.00

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Tone Bogen

Kirkevert: Tonje Elvekrok

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Kirkens Nødhjelp

Annet:

 

Søndag 11. februar, kl. 11.00

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: JeeYoung Park

Tekstleser: Ingrid Marie Østerud

Kirkeverter: Så mange som mulig p.g.a. frokosttilbud fra kl. 09.30

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

Annet: Karnevalsgudstjeneste for 6-åringer

 

Søndag 18. februar, kl. 11.00

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Tone Bogen

Kirkevert: Karina Reitan

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget misjonsprosjekt: Bangladesh

Annet:

 

Søndag 4. mars, kl. 11.00

Liturg: Vivian Fleischer

Organist: Abram Bezuijen

Tekstleser: Veslemøy Talmo

Kirkevert: Anne Marit Weum

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Det norske misjonsselskap (NMS)

Annet: Menighetens årsmøte etter gudstjenestens slutt

 

Søndag 18, mars, kl. 18.00

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilson

Kirkevert: Bjørn Tore Hovland

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

Annet: Aktive konfirmanter

 

Skjærtorsdag 29. mars - Villa Skaar, kl. 16.00

Liturg: Kurt Moritz Homme

Organist: JeeYoung Park

Skjærtorsdag 29. mars - Trygdepensjonatet, kl. 17.00.

Liturg: Kurt Moritz Homme

JeeYoung Park

Skjærtorsdag, 29. mars, kl. 18.00 (i kirken)

Gudstjeneste

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Fellesmåltid på kirketorget etter gudstjenesten!

 

Mandag 2. april, kl. 12.00, Røde Kors-hytta på Røkebergtjern

Liturg: Marianne Hermann Brekken

Kirkeverter: Tove Reitan og Tone Bogen

Offer: Til Røde Kors

 

Søndag 22. april, kl. 11.00

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Marry Anne Bogen

Kirkevert: Arild Bogen

Kirketjener: Bård Henni Siegarth

Offer: Eget menighetsarbeid

Annet:

 

Lørdag 5. mai, kl. 13.00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Abram Bezuijen

Kirkevert: Silje Talmo, Veslemøy Talmo og Aslaug Østerud

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

Annet:

 

Lørdag 5. mai, kl. 13.00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Abram Bezuijen

Kirkevert: Silje Talmo, Veslemøy Talmo og Aslaug Østerud

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

Annet:

 

Søndag 13. mai, kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Kirkevert: Tone Bogen og Tove Reitan

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

Annet:

 

Torsdag 17. mai, kl. 11.00?

Liturg: sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Anna Fredrikke Jenssen

Kirkevert: Så mange som mulig fra MR.

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Misjonsprosjektet vårt i Bangladesh

Annet: Frokosttilbud

 

Søndag 20. mai, kl. 11.00

Pinsedag

Liturg: sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nillson

Tekstleser: Aslaug Østerud

Kirkevert: Anne Marit Weum

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Kirkens SOS, lokalt.

Annet:

 

Søndag 3. juni, kl. 11.00

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: JeeYoung Park

Tekstleser: Tonje Elvekrok

Kirkevert: Torbjørn Sylte

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: KFUK/M, Buskerud

Annet:

 

 

Copyright © All Rights Reserved