gudstjenester

Vestfossen kirke

GUDSTJENESTER I

VESTFOSSEN KIRKE

Vår neste gudstjeneste:

Søndag 24. desember, kl. 14.30

(Julaftengudstjeneste)

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Silje Talmo

Kirkeverter: Veslemøy Talmo og Arild Bogen

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Til: Redd Barna

 

VELKOMMEN!

 

Gudstjenester framover: f.o.m. 6. mai t.o.m.24. desember

 

Lørdag 6. mai, kl. 12.00

(Konfirmasjonsgudstjeneste)

Liturg: Anne-Jorun

Organist: Abram Bezuijen

Tekstleser: Tone

Kirkevert: Tove og Tone

Kirketjener: Bård

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

 

Søndag 14. mai, kl. 11.00

(5. søndag i påsketiden)

Konfirmasjonsgudstjeneste

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Ingrid Marie

Kirkeverter: Silje og Arild

Kirketjener: Bård

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

Trompetspill: Snorre Kaspersen Laugerud

 

Onsdag 17.mai, kl. 10.30

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Anna Fredrikke Jensen

Kirkeverter: Så mange som mulig p.g.a. frokosttilbud fra

kl. 09.30

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget misjonsprosjekt - Bangladesh

 

Søndag 28. mai, kl. 11.00

(Søndag før Pinse)

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Ingrid M. Østerud

Kirkevert: Tone Bogen

Kirketjener: Veslemøy Talmo

Offer: Kirkens SOS, lokalt.

Deltakelse: Sysle Blandakor

 

Søndag 4. juni, kl. 11.

(1.pinsedag)

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Marry Anne

Kirkevert: Arild Bogen

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: KFUK/M, Buskerud krets

 

Søndag 2. juli, kl. 12.00

(4. søndag i Treenighet)

Liturg: Ole Petter Ottersen

Organist: JeeYoung Park

Tekstleser: Aslaug Østerud

Kirkevert: Tove Reitan

Kirketjener: Rune Gislerud

Offer: Eget arbeid

 

Søndag 16. juli, kl. 12.00

(Aposteldagen/6. søndag i Treenighet)

Liturg: Vikarprest Dag Arne Roum

Organist: Abram Bezuijen

Tekstleser: Arild Bogen

Kirkevert: Tove Reitan

Kirketjener: Anders Weum

Offer: Norsk Misjonsselskap (NMS)

Nattverd

Søndag 13. august, kl. 12.00

(10. søndag i Treenigheten)

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Abram Bezuijen

Tekstleser: Silje Talmo

Kirkevert: Thorbjørn Sylte

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget arbeid

Nattverd

 

Søndag 3. september, kl. 11.00

(13. søndag i Treenigheten)

(Vestfossenmarken – på brygga: Presentasjon av nytt

konfirmantkull)

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: JeeYoung Park

Tekstleser: Ingrid Marie Østerud

Kirkeverter: Så mange som mulig fra menighetsråd.

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Innkjøp av Bibler til konfirmantene

Kirkekaffe etter gudstjenesten!

 

Søndag 24. september, kl. 11.00

(16. søndag i Treenighet)

(Høsttakkefest)

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Tone Bogen

Kirkevert: Marry Anne Bogen

Kirketjener: Bård Henni Siegarth

Offer: Misjonsprosjektet: Bangladesh

Ringerike Mannskor deltar!

Kirkekaffe.

 

Søndag 8. oktober, kl. 11.00

(18. søndag i Treenigheten)

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Veslemøy Talmo

Kirkevert: Tove Reitan og Karina Reitan

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Kirkens Nødhjelp

Deltakelse: Salongorkesteret

 

Søndag 22. oktober, kl. 11.00

(20. søndag i Treenigheten)

(Utdeling av 4-årsbok - gudstjeneste for små og store)

Frokosttilbud for 4-åringene med foresatte og søsken fra kl. 09.30!

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Undervisningsleder Maarten Lindtjørn

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Tonje Elvekrok

Kirkevert: Så mange som mulig fra menighetsråd.

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Til årets TV-aksjon!

 

Søndag 29. oktober, kl. 11.00

(Bots- og Bønnedag)

Liturg: Vivian Fleischer Nyborg

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Tone Bogen

Kirkevert: Marry Anne Bogen

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Frelsesarméen, lokalt

Deltakelse: Frelsesarméen hornorkester, Drammen

 

Søndag 12. november, kl. 11.00

(23. søndag i Treenighet)

Liturg: sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Marry Anne Bogen

Kirkevert: Arild Bogen

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Eget menighetsarbeid

Deltakelse: Felleskoret, Hokksund

 

Søndag 19. november, kl. 11.00

(24. søndag i Treenighet)

Temagudstjeneste: "Mennesket er ikke til salgs!"

Liturg: sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nillson

Tekstleser: Anna Fredrikke Jensen

Kirkevert: Thorbjørn Sylte

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Kirkens Nødhjelp

 

Søndag 3. desember, kl. 18.00 i Fiskum gamle kirke

Lysmesse m/konfirmantkullet

 

Søndag 10. desember, kl. 11.00

(2. søndag i Advent)

(LysVåken)

Liturg: Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Tonia Reeves

Kirkevert: Så mange som mulig fra menighetsrådet

Kirketjener:

Offer: Eget barne- og ungdomsarbeid

 

Søndag 24. desember, kl. 14.30

(Julaftengudstjeneste)

Liturg: Sogneprest Anne-Jorun Bakken

Organist: Wiggo Nilsson

Tekstleser: Silje Talmo

Kirkevert: Veslemøy Talmo og Arild Bogen

Kirketjener: Bård Henni Siegwarth

Offer: Redd Barna

Deltakelse: Sang + trompetspill

 

Copyright © All Rights Reserved