kirkevalget 2015

Vestfossen kirke

KIRKEVALGET 2015

VESTFOSSEN KIRKE

 

K I R K E V A L G E T 2015

 

Etter opptelling av stemmene ble følgende seks personer valgt som faste medlemmer av Vestfossen menighetsråd:

Arild Bogen

Tove Anita Reitan

Tone Bogen

Tonje Elvekrok

Karina Reitan

Silje Therese Talmo

 

Følgende fem personer er varamedlemmer:

Ingrid Marie Østerud

Veslemøy Kristine Talmo

Bjørn Tore Gaard Hovland

Marit Kaarhus

Torbjørn Sylte

 

Valget som fant sted på Folkets Hus (Vestfossen) og Flerbrukshallen (Ormåsen) viste rekordoppslutning i antall stemmegivere. Totalt avga 464 personer kirkestemmer. Dette utgjør en fremmøteprosent på 12,5. Om fire år håper vi oppslutningen blir enda større!

 

 

Copyright © All Rights Reserved